Dobrodošli na stranice istraživačkog projekta “Hrvatski renesansni aristotelizam – nova era u mišljenju prošlosti” financiranog sredstvima Hrvatske zaklade za znanost (IP-2018-01-4966) u razdoblju od 1. 12. 2018. do 31. 5. 2023.!


13. prosinca 2023. – iz tiska izašla knjiga Nicolaus Viti Gozzius: In primum librum Artis rhetoricorum Aristotelis commentaria: Uses of Aristotle’s Rhetoric in the Late Renaissance koju su priredili Gorana Stepanić i Pavel Gregorić (Leiden: Brill, 2023). [link]


23. travnja 2023. – Gorana Stepanić održala je izlaganje „Knjižna ostavština obitelji Gundulić: transfer kulturnih dobara od Frana Franova (1539–1589) do Frana Marinova (1666–1687)“ na znanstvenom skupu Colloquium Marulianum XXXIII u Splitu.


travanj 2023. – prihvaćena knjiga Renaissance Aristotelianism in Southeast Europe: Scholarship, Metaphysics, and Interactions with Platonism koju su priredili Pavel Gregorić i Martino Rossi Monti (London: Bloomsbury, 2024). [sadržaj]


ožujak 2023. – prihvaćena knjiga Nicolaus Viti Gozzius: Breve compendium in duo prima capita tertii De anima Aristotelis. A Critical Edition with Introduction and Indices koju su priredili Šime Demo i Pavel Gregorić (Turnhout: Brepols, 2024). [sadržaj]


siječanj 2023. – objavljen pregledni rad Ivane Skuhale Karasman “Nikola Vitkov Gučetić i njegov kulturni krug”, Obnovljeni život 78/1 (2023), str. 93-103. [pdf]


27. listopada 2022. – dr. sc. Ivana Skuhala Karasman sudjelovala je u emisiji Hrvatskog radija „Kozmos i etos“ u kojoj je govorila o Frederiku Grisogonu povodom 500. obljetnice njegova rođenja.


22. i 23. rujna 2022. – održana međunarodna konferencija “Renaissance Aristotelianism in Southeast Europe”, u Velikoj dvorani Matice hrvatske u Zagrebu. Keynote izlagači bili su Prof. dr. Paul Richard Blum (Sveučilište Loyola / Sveučilište u Olomoucu) i Prof. dr. Craig Martin (Sveučilište u Veneciji). [PROGRAM] [SAŽECI]


18. srpnja 2022. – objavljena je knjiga Aristotel: Metafizika XII – Antun Medo: Tumačenje dvanaeste knjige Aristotelove Metafizike koju su priredili Pavel Gregorić i Dora Ivanišević. Knjiga sadrži uvod, grčki tekst, prijevod i komentar Aristotlova spisa te uvod, latinski tekst, prijevod i komentar Medina spisa.


8. srpnja 2022. – Pavel Gregorić održao je kolokvij “Nikola Vitov Gučetić – baštinik srednjega vijeka” u 11h u Velikoj dvorani Instituta za filozofiju (5. kat, Ulica grada Vukovara 54). [snimka]


6. lipnja 2022. – objavljena je knjiga Porfirije: Uvod (Predikabilije) – Antun Medo: Neke primjedbe o Porfirijevim Predikabilijama koju su priredili Pavel Gregorić i Dora Ivanišević. Knjiga sadrži uvod, grčki tekst, prijevod i komentar Porfirijeva spisa te uvod, latinski tekst, prijevod i komentar Medina spisa.


11. svibnja 2022. – dr. sc. Pavel Gregorić održao je kolokvij “Gučetićeva tehnika komentiranja Aristotela” u 11h u Velikoj dvorani Instituta za filozofiju (5. kat, Ulica grada Vukovara 54). [snimka]


23. travnja 2022. – doc. dr. sc. Gorana Stepanić održala je izlaganje „Koga je zapravo čitao Nikola Vitov Gučetić: nove spoznaje o izvorima u Komentarima uz prvu knjigu Aristotelova Retoričkog umijeća“ na znanstvenom skupu Colloquium Marulianum XXXII u Splitu.


5. ožujka 2022. – objavljen pregledni rad Ivane Skuhale Karasman, “Matija Frkić o intelektu i besmrtnosti duše”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 47/1(93) (2021), str. 33–46. [pdf]


15. veljače 2022. – objavljen rad Martina Rossi Montija, “Un altro giro. Meteorologia e teorie dell’eterno ritorno tra Medioevo e Rinascimento”, Bruniana&Campanelliana 27 (2021), 99-116. Tekst je izrađen u sklopu projekta i povezan je s Gučetićevim Dijalozima o Aristotelovoj meteorologici.


16. prosinca 2021. – Pavel Gregorić održao je  izlaganje „Antun Medo i znanost astronomije“ na domaćem znanstvenom skupu Hrvatska filozofija: nove teme i interpretacije, 16.12.2021.


8. prosinca 2021. – održana su dva on-line predavanja o meteorologiji u renesansnoj filozofiji. Predavači su bili prof. dr. sc. Roberto Bondi sa Sveučilišta u Kalabriiji (“Comete, arcobaleni, maree. I ‘Meteorologica’ di Aristotele secondo Telesio”), i dr. Martino Rossi Monti s Instituta za filozfiju i projekta “Hrvatski renesansni aristotelizam” (“Un altro giro. Meteorologia ed eterno ritorno tra Medioevo e Rinascimento”).


19. studenoga 2021. – održala se međunarodna radionica na engleskom jeziku o jezičnim osobitostima renesansnih latinskih tekstova. Radionicu je vodila prof. dr. Marianne Pade, profesorica klasičnih studija na Aarhus Universitet (Danska). Radionica je održana u Velikoj dvorani Instituta za filozofiju (V. kat) uz on-line sudjelovanje preko platforme MS Teams.  


20. travnja 2021. – Gorana Stepanić objavila je izvorni znanstveni članak “Nikola Vitov Gučetić (1549 – 1610): Ruke i rukopisi” u Colloquia Marulliana 30 (2021), 243-257. Članak se može preuzeti ovdje.


11. svibanj 2020. – Martino Rossi Monti objavio je izvorni znanstveni članak “Paulus Scalichius His thought, sources, and fortune” u Prilozima za istraživanje hrvatske filozofske baštine 45/2 (2019). Članak se može preuzeti ovdje


4. veljače 2020. – u Encyclopedia of Renaissance Philosophy (ur. Marco Sgarbi, Springer Verlag) objavljena je natuknica “Croatian Renaissance Philosophy” koju su sastavili Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman i Pavel Gregorić. Cijelu natuknicu, u verziji koja je prihvaćena za objavu, možete pročitati ovdje.


17. prosinca 2019. – Pavel Gregorić i Ivana Skuhala Karasman održali su izlaganje “Nikola Vitov Gučetić između platonizma i aristotelizma” u Velikoj dvorani Instituta za filozofiju (Ulica grada Vukovara 54, V. kat). Ovo izlaganje u sklopu projekta “Hrvatski renesansni aristotelizam” bilo je dio niza kolokvija Instituta za filozofiju.


3.-17. lipnja 2019. – Izložba povodom 350. godišnjice smrti Matije Frkića (1583 – 1669) u Knjižnici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu