siječanj 2023 – rukopis kritičkog izdanja djela Nikole Vitova Gučetića In primum librum Artis rhetoricorum Aristotelis commentaria (ur. Gorana Stepanić i Pavel Gregorić) predan izdavačkoj kući Brill iz Leidena.

December 2022 – rukopis kritičkog izdanja dhela Nikole Vitova Gučetića Breve compendium in duo prima capita tertii Aristotelis De anima (ur. Šime Demo i Pavel Gregorić), predan izdavačkoj kući Brepols iz Pariza.

22. i 23. rujna 2022. – održana međunarodna konferencija Renaissance Aristotelianism in Southeast Europe 

srpanj. 2022 – Pavel Gregorić and Dora Ivanišević (eds.), Aristotel: MetafizikaXII – Antun Medo: Tumačenje dvanaeste knjige Aristotelove Metafizike (Zagreb: Institut za filozofiju, 2022).

8. srpnja 2022. – dr. sc. Pavel Gregorić održao je kolokvij “Nikola Vitov Gučetić – baštinik srednjega vijeka” u 11h u Velikoj dvorani Instituta za filozofiju (5. kat, Ulica grada Vukovara 54). [snimka]

lipanj 2022. – Pavel Gregorić i Dora Ivanišević (ur.), Porfirije: Uvod(Predikabilije) – Antun Medo: Neke primjedbe o Porfirijevim Predikabilijama (Zagreb: Institut za filozofiju, 2022).

11. svibnja 2022. – dr. sc. Pavel Gregorić održao je kolokvij “Gučetićeva tehnika komentiranja Aristotela” u 11h u Velikoj dvorani Instituta za filozofiju (5. kat, Ulica grada Vukovara 54). [snimka]

ožujak 2022. – Ivana Skuhala Karasman, “Matija Frkić o intelektu i besmrtnosti duše”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine47/1(93) (2021), str. 33–46. [pdf]

veljača 2022. – Martino Rossi Monti, “Un altro giro. Meteorologia e teorie dell’eterno ritorno tra Medioevo e Rinascimento”, Bruniana&Campanelliana 27 (2021), 99-116

travanj 2021. – Gorana Stepanić, “Nikola Vitov Gučetić (1549 – 1610): Ruke i rukopisi”, Collequia Marulliana 30 (2021), 243-257. pdf

svibanj 2020. – Martino Rossi Monti, “Paulus Scalichius His thought, sources, and fortune”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine45/2 (2019), 339-382.  pdf

veljača 2020. – Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman i Pavel Gregorić, “Croatian Renaissance Philosophy” u Marco Sgarbi (ur.), Encyclopedia of Renaissance Philosophy (Cham: Springer, 2020), str. 1-7 [rukopis].

17. prosinca 2019. – izlaganje dr. sc. Pavela Gregorića i dr. sc. Ivane Skuhala Karasman “Nikola Vitov Gučetić između platonizma i aristotelizma” u nizu kolokvija Instituta za filozofiju (Ulica grada Vukovara 54, V. kat).

2. prosinca 2019. – na mjestu poslijedoktoranda na projektu zaposlena je dr. sc. Dora Ivanišević.

28. studeni 2019. – prihvaćena natuknica “Croatian Renaissance Philosophy”, autora dr. sc. Luke Boršića, dr. sc. Ivane Skuhala Karasman i dr. sc. Pavela Gregorića, za objavu u Encyclopedia of Renaissance Philosophy (ur. Marco Sgarbi, Springer Verlag).

19. studeni 2019. – Izdavačka kuća Brill iz Leidena prihvatila je prijedlog monografije s novim izdanjem Gučetićeva komentara uz 1. knjigu Aristotelove Retorike (ugovor u pripremi). Novo, popravljeno i dopunjeno izdanje ispravit će brojne propuste u Potthoffovu izdanju iz 2006. Ovdje možete usporediti izgled prvog odjeljka u Potthoffovu izdanju i u izdanju koje priprema dr. sc. Gorana Stepanić.

listopad 2019. – tri djela Antuna Mede koja se čuvaju u Državnom arhivu u Dubrovniku (In librum duodecimum Metaphysicae Aristotelis expositio [Venetii, 1598.] i In librum septimum Metaphysicae Aristotelis expositio [Venetii, 1599.]) i u Knjižnici Samostana Male braće u Dubrovniku (Quaedam animadversiones in Praedicabilia Porphyrii [Venetii, 1600.]) skenirana su i učinjena dostupnima javnosti na stranici “Digitalna baština” Instituta za filozofiju. Prvo i treće djelo predmet su istraživanja koje će provesti dr. sc. Dora Ivanišević i dr. sc. Pavel Gregorić

10.-12. listopada 2019. – dr. sc. Pavel Gregorić sudjelovao je na konferenciji “Les Quaestiones d’Alexandre d’Aphrodise” u Lyonu s izlaganjem o Quaestio 3.9, tekstu u kojem Aleksandar tumači Aristotelovu usporedbu duše s geometrijskom točkom u III. knjizi spisa O duši. [program]

3. lipnja 2019. – otvorenje izložbe povodom 350. godišnjice smrti Matije Frkića (1583.-1669.), Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Autorica izložbe je dr. sc. Ivana Skuhala Karasman. Izložba će biti otvorena od 3. do 17. lipnja 2019., a nakon toga bit će dostupna na ovoj mrežnoj stranici. [pozivnica][virtualna izložba][slike s otvorenja]

23.-30. travnja 2019 – Šime Demo je posjetio Biblioteca Apostolica Vaticana, gdje je pregledao Gučetićeve rukopise Urb. Lat. 1219 i Urb. Lat. 1449. Osim toga, konzultirao je i kopirao neke relevantne naslove u Biblioteca Nazionale Centrale, Biblioteca Universitaria Alessandrina i Biblioteca Angelica. [foto1] [foto2]

ožujak 2019. – uglednom nizozemskom izdavaču Brill iz Leidena predan je prijedlog monografije s novim izdanjem Gučetićeva komentara uz 1. knjigu Aristotelove Retorike. Novo, popravljeno i dopunjeno izdanje ispravit će brojne propuste u Potthoffovu izdanju iz 2006. Ovdje možete usporediti izgled prvog odjeljka u Potthoffovu izdanju i u izdanju koje priprema dr. sc. Gorana Stepanić.

veljača 2019. – sastavljen hrvatski prijevod 3. knjige Aristotelova spisa O duši, poglavlja 4-8 (o intelektu), koje je komentirao Gućetić u rukopisu (Urb. Lat. 1449) čije prvo izdanje pripremamo u sklopu projekta.

siječanj 2019. – sredstvima HrZZ kupljena su autorska prava od Universitätsverlag Winter iz Heidelberga za novo izdanje Gučetićeva komentara uz 1. knjigu Aristotelove Retorike.