17. prosinca 2019. – izlaganje dr. sc. Pavela Gregorića i dr. sc. Ivane Skuhala Karasman “Nikola Vitov Gučetić između platonizma i aristotelizma” u nizu kolokvija Instituta za filozofiju (Ulica grada Vukovara 54, V. kat).

2. prosinca 2019. – na mjestu poslijedoktoranda na projektu zaposlena je dr. sc. Dora Ivanišević.

28. studeni 2019. – prihvaćena natuknica “Croatian Renaissance Philosophy”, autora dr. sc. Luke Boršića, dr. sc. Ivane Skuhala Karasman i dr. sc. Pavela Gregorića, za objavu u Encyclopedia of Renaissance Philosophy (ur. Marco Sgarbi, Springer Verlag).

19. studeni 2019. – Izdavačka kuća Brill iz Leidena prihvatila je prijedlog monografije s novim izdanjem Gučetićeva komentara uz 1. knjigu Aristotelove Retorike (ugovor u pripremi). Novo, popravljeno i dopunjeno izdanje ispravit će brojne propuste u Potthoffovu izdanju iz 2006. Ovdje možete usporediti izgled prvog odjeljka u Potthoffovu izdanju i u izdanju koje priprema dr. sc. Gorana Stepanić.

listopad 2019. – tri djela Antuna Mede koja se čuvaju u Državnom arhivu u Dubrovniku (In librum duodecimum Metaphysicae Aristotelis expositio [Venetii, 1598.] i In librum septimum Metaphysicae Aristotelis expositio [Venetii, 1599.]) i u Knjižnici Samostana Male braće u Dubrovniku (Quaedam animadversiones in Praedicabilia Porphyrii [Venetii, 1600.]) skenirana su i učinjena dostupnima javnosti na stranici “Digitalna baština” Instituta za filozofiju. Prvo i treće djelo predmet su istraživanja koje će provesti dr. sc. Dora Ivanišević i dr. sc. Pavel Gregorić

10.-12. listopada 2019. – dr. sc. Pavel Gregorić sudjelovao je na konferenciji “Les Quaestiones d’Alexandre d’Aphrodise” u Lyonu s izlaganjem o Quaestio 3.9, tekstu u kojem Aleksandar tumači Aristotelovu usporedbu duše s geometrijskom točkom u III. knjizi spisa O duši. [program]

3. lipnja 2019. – otvorenje izložbe povodom 350. godišnjice smrti Matije Frkića (1583.-1669.), Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Autorica izložbe je dr. sc. Ivana Skuhala Karasman. Izložba će biti otvorena od 3. do 17. lipnja 2019., a nakon toga bit će dostupna na ovoj mrežnoj stranici. [pozivnica][virtualna izložba][slike s otvorenja]

23.-30. travnja 2019 – Šime Demo je posjetio Biblioteca Apostolica Vaticana, gdje je pregledao Gučetićeve rukopise Urb. Lat. 1219 i Urb. Lat. 1449. Osim toga, konzultirao je i kopirao neke relevantne naslove u Biblioteca Nazionale Centrale, Biblioteca Universitaria Alessandrina i Biblioteca Angelica. [foto1] [foto2]

ožujak 2019. – uglednom nizozemskom izdavaču Brill iz Leidena predan je prijedlog monografije s novim izdanjem Gučetićeva komentara uz 1. knjigu Aristotelove Retorike. Novo, popravljeno i dopunjeno izdanje ispravit će brojne propuste u Potthoffovu izdanju iz 2006. Ovdje možete usporediti izgled prvog odjeljka u Potthoffovu izdanju i u izdanju koje priprema dr. sc. Gorana Stepanić.

veljača 2019. – sastavljen hrvatski prijevod 3. knjige Aristotelova spisa O duši, poglavlja 4-8 (o intelektu), koje je komentirao Gućetić u rukopisu (Urb. Lat. 1449) čije prvo izdanje pripremamo u sklopu projekta.

siječanj 2019. – sredstvima HrZZ kupljena su autorska prava od Universitätsverlag Winter iz Heidelberga za novo izdanje Gučetićeva komentara uz 1. knjigu Aristotelove Retorike.