“Hrvatski renesansni aristotlizam – nova era u mišljenju povijesti” je istraživački projekt Instituta za filozofiju u Zagrebu financiran sredstvima Hrvatske zaklade za znanost u periodu od prosinca 2018. do studenog 2022. godine. Projekt je produljen do konca svibnja 2023.

Za potrebe ovoga istraživanja odabrana su tri autora Antun Medo (Dubrovnik, 1530.-Dubrovnik, 1600.?), Nikola Vitov Gučetić (Dubrovnik, 1549.-Dubrovnik, 1610.) i Matija Frkić (Krk, 1583.-Padova, 1669).

Israživanje će se fokusirati na sljedećih šest djela navedenih autora: 

– A. Medo, In librum duodecimum Metaphysicae Aristotelis expositio, Venetiis, 1598.

– A. Medo, Quaedam animadversiones in Praedicabilia Porphyrii, in quibus probatur plura esse errata quam verba, si cum puritate philosophiae Aristoteles conferantur, quae puritas a nemine unquam intelligetur praedicabilibus Porphyrii non explosis, Venetiis, 1600. [logika]

– N. Gučetić, Discorsi sopra le Metheore d’Aristotele, ridotti in dialogo, e divisi in quattro giornate, Venetiis, 1584. [prirodna filozofija]

– N. Gučetić, Breve compendium in duo prima capita tertii de anima Aristotelis, rukopis u Bib.Urb. (sign. 1449, kod. 1606). [psihologija]

– N. Gučetić, Commentaria in primum librum artis rhetoricorum Aristotelis, rukopis u Bib.Urb. (sign. 1219, kod. XVI-XVII); prvo izdanje W. Potthoff (2006). [retorika]

– M. Frkić, Vestigationes peripateticae, Padova, 1639, s osobitim obzirom na Knjigu I: O stvaranju iz ničega [metafizika] i Knjigu VI: O odvojivoj formi [psihologija].